Page:  1  2  ()
Courses 
Systemy operacyjne kl. 1TI 2019/2020Information
Pracownia lokalnych sieci komputerowych 2TI 2020Information
Pracownia sieciowych systemów operacyjnych 2TI 2020Information
Pracownia sieciowych systemów operacyjnych 1TI 2020Information
Pracownia urządzeń techniki komputerowej 2020Information
Pracownia aplikacji internetowych 2019/2020 - 3TIInformation
Pracownia aplikacji internetowych 2020Information
Pracownia aplikacji internetowych 2018/2019Information
Język angielski, kl. IHŻ
Pracownia sieciowych systemów operacyjnych
Systemy operacyjne, kl. 1 2016/2017
Systemy operacyjne, kl. I TI, rok szk. 2015/2016Information
Egzamin zawodowy E12
Witryny i aplikacje internetowe, kl. II TI
Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Marketing usług hotelarskich, IITH
Ekonomia i prawo w hotelarstwie, kl. III TH
Ekonomia w praktyce, kl. II LO b
Ekonomika i organizacja gastronimii, kl. III TG
Język angielski